บริษัทแอดวานซ์คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0-2271-9300
อีเมล์ : bs@ais.co.th
Advanced Contact Center CO.,LTD. 
414 Phaholyothin Road , Samsen nai,
Phayathai,Bangkok , 10400

Tel: 0-2271-9300
E-mail:bs@ais.co.th

 
Web Link
AIS 3G
AIS 3G eService
AIS 3G
eBusiness Portal

Mobile from
Advance

 

ACC หรือ Advanced Contact Center Co., Ltd. (บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด)
หนึ่งในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน) ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มชิน
คอร์เปอร์เรชั่น ได้เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ( Contact Center) โดยเริ่มให้บริการตั้ง
แต่กันยายน ปี 2002

ปัจจุบันมีพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี มากกว่า 2,700 คนบริการ
ลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสามารถดำเนินการ
ทางธุระกรรมต่างๆ ผ่าน ACC Contact Center ได้โดยไม่ขาดตอน
ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนพนักงานคนเก่งของ ACC ที่คว้ารางวัล The Star
Awards 2010
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน จาก ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค
เซ็นเตอร์ จำกัด
ประมวลภาพกิจกรรมคำชม ประจำเดือน มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2556
 
"AC แบ่งฝันปันน้ำใจ"
ภาพกิจกรรมจากโครงการ "AC แบ่งฝันปันน้ำใจ" ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ตัวแทนชาว ACC และเอไอเอสส่งมอบปฏิทินเก่า
ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย
เก็บตัวแทนพนักงานส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะ (อันเก่า) @มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย