ประกาศผลสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาร่วมงาน ตำแหน่ง AIS Call Center
บริษัท Advanced Contact Center จำกัด เพื่อเข้าร่วมใน กระบวนการ
คัดเลือกต่อไป

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุกท่าน กรุณาศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการคัดเลือก
ก่อนมีสิทธิเข้ารับการอบรม จากข้อความด้านล่าง


+ ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ทดลองอบรม 6วัน (Pre-Training)
+ ยืนยันการเข้าร่วม Pre-Training